მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

დებულება 

 

სამსახურის უფროსი - მურმან ჩიქოვანი, 577 98 55 66,  595 77 59 59;

 

ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - რობერტ კვარაცხელი;

 

ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ზაზა ჯიქია;

 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის საკითხების მთავარი სპეციალისტი - ომარ ახალაია    599 56 77 28;

 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის საკითხების უფროსი სპეციალისტი - ზავენ ჟვანია.