მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

სამსახურის უფროსი - თენგიზ ქარჩავა, 555 95 52 58;

 

 

ჯანდაცვის საკითხების მთავარი სპეციალისტი - ჯუმბერ იზორია, 599 91 71 76;

 

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხების მთავარი სპეციალისტი - ვახტანგ თოდუა;

 

 

ვეტერანთა საკითხების მთავარი სპეციალისტი - გურამ თოდუა;

 

დასაქმებისა და სოციალური დაცვის საკითხების მთავარი სპეციალისტი - ბესიკ შენგელია;

 

დასაქმებისა და სოციალური დაცვის საკითხების უფროსი სპეციალისტი - ზვიად კვარაცხელია.

 

 

დებულება