მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

სამსახურის უფროსი - შახი სიჭინავა, 577 95 94 53,  599 15 59 47;

 

კულტურის საკითხების მთავარი  სპეციალისტი - ელისო ქებურია;

 

 

ძეგლთა დაცვის საკითხების მთავარი სპეციალისტი - იოსებ მალანია;

 

სპორტის საკითხების მთავარი სპეციალისტი - თეა ტყებუჩავა, 595 55 52 79;

 

ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხების  მთავარი სპეციალისტი - ჯონი ესართია, 593 49 36 00;

 

განათლების საკითხების უფროსი სპეციალისტი - ვარლამ თოდუა.

 

დებულება