მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

სამსახურის უფროსი - თემურ მალანია, 577 95 94 51,  593 73 40 73;

 

 

მთავარი სპეციალისტი - ლევან უბირია;

 

უფროსი სპეციალისტები - მამუკა ყალიჩავა;

ბადრი შენგელია, 599 40 36 57;

 

სპეციალისტი - ნონა ვეკუა.

 

 

დებულება