მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამსახურის უფროსი - ვლადიმერ ლოლაძე.