მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

სამსახურის უფროსი - ემზარ ფორჩხიძე;

 

მთავარი სპეციალისტი - დავით აბუთიძე.