მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული სამსახური:

 

ლუბა (ლულუ) ყიფიანი – სამსახურის უფროსი

საკონტაქტო ნომერი: (+995 32) 24-45-51; (+995 32) 24-45-52

 

მთავარი სპეციალისტი - დავით გიგაური

ტელ:  877 95-45-15

უფროსი სპეციალისტი-ლალი ხუბერაშვილი

ტელ: 877 95-45-40

უფროსისპეციალისტი- ნანა თათარაშვილი

ტელ: 877 95-45-43

სპეციალისტი- დავით გარაყანიძე

ტელ: 877 74-31-13

 

 

ადგილობრივითვი თმმართველობისა და სახელმწიფო ორგანოებთანურთიერთობისსამსახური:

 

ნატალია მაისურაძე –სამსახურის უფროსი

საკონტაქტო ნომერი: (+995 32) 24-45-51; (+995 32) 24-45-52

 

მთავარი სპეციალისტი- ეთერ მაჩხანელი

ტელ: 877 95-75-03

სპეციალისტი- დავითტაბატაძე

ტელ:  877 95-75-08

 

 

სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური:

 

მთავარი სპეციალისტი- დავით უნდილაშვილი

ტელ: 877 95-45-49

უფროსი სპეციალისტი- მაია მაჩხანელი

ტელ: 877 95-75-06

 

 

რეგიონალური განვითარების სამსახური:

 

ნინო მახარაშვილი –  სამსახურის უფროსი

საკონტაქტო ნომერი: (+995 32) 24-45-51; (+995 32) 24-45-52

 

მთავარი სპეციალისტი- მარინე ფერაძე

ტელ: 877 95-75-09

 

 

საფინანსო-სამეურნეოსამსახური:

 

ელდარ გულბათაშვილი –  სამსახურის უფროსი

საკონტაქტო ნომერი: (+995 32) 24 45 51; (+995 32) 24 45 52

 

მთავარი ბუღალტერი- თამარ ხვედელიძე

ტელ: 877 95-75-02

უფროსი სპეციალისტი- მაიაჭონქაძე

ტელ: 877 95-45-44

 

სანგანგებო სიტუაციების მართვის რეგიონული სამსახური

 

 

გია აბუაშვილი –  სამსახურის უფროსი

საკონტაქტო ნომერი: (+995 32) 24-45-51; (+995 32) 24-45-52