მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

დებულება

 

სამსახურის უფროსი - გოჩა არაჩემია, 577 95 94 69;

 

მთ.სპეციალისტი - გულად გაბრავა;

 

 

სპეციალისტი  ზედამხედველობის დარგში - ცისანა სიხარულია.