მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ჯულიეტაქვარაია

სამსახურისუფროსი

(8) 577 959467

8 414 222497

 

ხათუნათუთბერიძე

მთავარი სპეციალისტიკულტურულიმემკვიდრეობისსაკითხებში

 

(8) 593 413152

გოგიტაჩიტაია

მთავარისპეციალისტიძეგლთადაცვისსაკითხებში

 

(8) 598 336311

მაკაკვარაცხელია

წამყვანისპეციალისტისკოლამდელდაწესებულებებთანმუშაობისსაკითხებში

 

(8) 593 925518

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

ნინაბუკია

განყოფილებისუფროსი

 

(8) 593 565911

ლევანლემონჯავა

მთავარი სპეციალისტისპორტის საკითხებში

 

(8) 555 111035

ვალერიანელატარია

წამყვანი სპეციალისტისპორტის საკითხებში

 

(8) 593 676718

 

 

დებულება