მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

შრომის. საზ. ჯანდაცვისა და სოც. დაცვის, ვეტერანთა ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

დებულება

 

 

შოლინაკანკია

სამსახურისუფროსი

(8) 577 959466

8 414 222093

ცინარაჯობავა

მთავარისპეციალისტისოციალურსაკითხებში

 

ვაკანსია

წამყვანი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში

 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების განყოფილება

შორენაძაძამია

განყოფილებისუფროსი

(8) 577 959476

მზიაჩიტაია

მთავარისპეციალისტივეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთასაკითხებში