მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური

დებულება

დავითჭოჭუა

სამსახურისუფროსი

(8) 577 959465

8414 222458

(8) 579 772381

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება

ნათელალომაია

განყოფილებისუფროსი

(8) 577 959473

8 414 222306

 

პაატაცხადაია

მთავარისპეციალისტისაბიუჯეტოდაგეგმვის საკითხებში

 

(8) 571 138080

ნარგიზაგვათუა

წამყვანისპეციალისტისაბიუჯეტოდაგეგმვის საკითხებში

 

(8) 599 786166

საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება

ციურიხელაძე

განყოფილებისუფროსი

(8) 577959472

 

ეთერჩხენკელი

მთავარისპეციალისტიბუღალტრულსაკითხებში

 

(8) 599 143198

მარინახოსიტაშვილი

უფროსისპეციალისტიბუღალტრულსაკითხებში

 

(8) 555380757

შესყიდვების განყოფილება

ლევან სიჭინავა

განყოფილებისუფროსი

(8) 577 955902

 

მანანაკუკავა

მთავარისპეციალისტი  სახელმწიფოშესყიდვებისსაკითხებში

 

(8) 599 286771

მანანანოდია

წამყვანისპეციალისტისახელმწიფოშესყიდვებისსაკითხებში

 

(8) 595347642