მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

 

ანტონვარდია

სამსახურისუფროსი(მოვალეობის შემსრულებელი)

(8) 577 959464

8 414222017

 

მანონიკვიკვინია

უფროსისპეციალისტი(ოპერატორი)

 

(8) 551 819081

ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

ვაკანსია

განყოფილებისუფროსი

 

 

ლამზირათოდუა

მთავარისპეციალისტიეკონომიკური განვითარების პროგრამებისა და სოფლის მეურნეობის საკითხებში

(8) 577 959475

 

მარინარუხაძე

მთავარისპეციალისტიმუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების საკითხებში

(8) 577 955928

(8) 555 155022

ნანაღვინჯილია

წამყვანისპეციალისტი სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვებისა და მოსაკრებლების საკითხებში

8 414222490

(8) 579 840065

დაჩიხურცილავა

წამყვანისპეციალისტიტრანსპორტის რეგულირების საკითხებში

 

(8) 555 402440

 

 

დებულება