მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

 

სამსახურის უფროსი - თენგიზ შანავა, 595 90-11-15  /  577 58-11-15;

 

გამგეობის საერთო საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - გოგი რევია, 595 32-24-02  /  577 95-59-63;

მთავარი სპეციალისტები - დინარი კოდუა, 595 22-24-48; ლარისა ქირია, 595 22-77-48; ნინო კიფაია, 595 22-77-45; თამთა ხვიჩია, 595 22-27-99;

 

წამყვანი სპეციალისტები - ნუნუ გეთია;  მაკა ესართია, 595 22-98-39;

სპეციალისტები (ხელშეკრულებით):

ლანა სამუშია, 595 22-91-25; ხატია ქობალია, 595 22-98-42  /  598 10-67-10; ხატია თოდუა, (8 415) 25-01-24  /  593 22-18-18; თინათინ ჯიქია, (8 415) 25-01-13  /  593 99-40-00

 

გამგეობის იურიდიული განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - სულხან აგუმავა, 595 22-05-50  /  577 95-59-52;

მთავარი სპეციალისტი - ინდირა მელუა, 593 98-81-11;

წამყვანი სპეციალისტი - ნათია ჩიტაია, 599 91-93-57;

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციული უზრუნველყოფის განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - კობა ქირია, 599 72-84-74;

 

მთავარი სპეციალისტები - ედუარდ კაკაბაძე, 595 22-98-30; გიორგი გარდავა, 595 22-27-82  /  579 79-20-02; დავით შედანია, 595 22-77-40;

 

 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - გელა კაკულია, 595 22-95-11;

მთავარი სპეციალისტი - ჯიმშერ სარსანია, 595 22-24-47;

წამყვანი სპეციალისტი - ქეთევან დიდიშვილი, 595-22-28-58;

სპეციალისტი (ხელშეკრულებით) - თამარ ქავთარაძე, 591-15-29-67.

 

დებულება