მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობის არასამეწარმეო იურიდიული პირები

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი” დირექტორი - კახაბერ კინწურაშვილი; მისამართი: ახალგაზრდობის ხეივანი №7; მობ.: 577 41-45-99 ელ. ფოსტა: kakhaber.gk@mail.ru

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი” დირექტორი - ეკატერინე გაბრავა; მისამართი: ნოსირის თემი; მობ.: 595 43-43-10 სამსახურის ტელ: (8 413) 27-54-41 ელ. ფოსტა: e.gabrava.@mail.ru

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება” დირექტორი - მურმან არჩილია; მისამართი: სენაკი, გამსახურდიას ქ.№117; მობ.: 599 69-85-85 სამსახურის ტელ.: (8 413) 27-79-50 ელ. ფოსტა: irmakupreishvili@mail.ru

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი სენაკის მუნიციპალიტეტის ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი” დირექტორი - დარეჯან შურღაია; მისამართი: რუსთაველის 237; მობ.: 577 53-79-78 სამსახურის ტელ.: (8 413) 7-84-60 ელ. ფოსტა: irmakupreishvili@mail.ru

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი სენაკის მუნიციპალიტეტის ,,სენაკის სასპორტო გაერთიანება” დირექტორი - ლევან ხუხუა; მისამართი: ღვინჯილიას ქუჩა №3ა; მობ.: 599 96-64-15 სამსახურის ტელ.: (8 413) 22-11-51 ელ. ფოსტა: senakisport@posta.ge

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა დირექტორი - რუსუდან მილიუტინი; მისამართი: წერეთლის ქ. #1; მობ.: 595 98-77-49; 597 08-51-98 სამსახურის ტელ.: (8 413) 27-79-52 ელ. ფოსტა: irmakupreishvili@mail.ru   არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა დირექტორი - მამუკა ბარქაია; მისამართი: რუსთაველის ქ.#152; მობ.: 598 24-54-54 სამსახურის ტელ.: (8 413) 27-89-12 ელ. ფოსტა: irmakupreishvili@mail.ru