მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

სამსახურის უფროსი - დალი შონია, 591 15-41-41, 577 95-92-98;

 

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების განყოფილების  უფროსი - კოტე ბასარია, 597  08-51-95, 577 95-92-95;

 

მთავარი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში - მაია წულაია, 599 14-32-14;

 

მთავარი სპეციალისტი შრომისა და  სოციალური მომსახურების საკითხებში - ნონა ოკუჯავა, 599  22-23-23;

 

წამყვანი სპეციალისტი შრომისა და  სოციალური მომსახურების საკითხებში - თენგიზ გრიგოლია, 597 08-05-41;

 

მთავარი სპეციალისტი  ვეტერანთა  საკითხებში - ხათუნა  ლაშხია, 555 73-85-53;

 

მთავარი სპეციალისტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებში - დემურ ბაღათურია, 595 39-98-31.

 

 

დებულება