მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

სამსახურის უფროსი - ირმა კუპრეიშვილი, 555 67-70-30, 577 95-92-75;

 

ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი - გივი მისაბიშვილი, 555 67-88-88, 577 95-92-74;

 

მთავარი სპეციალისტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში - ლატავრა თოდუა, 555 62-61-80;

 

მთავარი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში - გიორგი მზარელუა, 555 67-77-64;

 

მთავარი სპეციალისტი განათლების საკითხებში - ნატალია წულაია, 595 72-72-97.

 

 

დებულება