მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი - დონარა ალანია, 599 98-43-22;

 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - იზა წურწუმია, 555 67-77-22; მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში - ედიშერ კუპრეიშვილი, 555 28-93-36;

 

 

ბიუჯეტისა და პირველადი აღრიცხვის განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - თინა თულაძე, 599 98-43-30;

 

მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული  აღრიცხვის საკითხებში - დოდო სერგია, 591 13-33-90;

 

 

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - ხათუნა ჭანტურია, 557 16-91-91;

სახაზინო მომსახურების განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - თამრიკო ჯღამაძე, 599 74-10-26; მთავარი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში - ციალა ხუბუა, 555 67-74-24.

 

დებულება