მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი - რომანოზ თოდუა, 591 16-19-19, 577 95-52-97;

 

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - მთავარი არქიტექტორი - ზურაბ პატარაია, 599 43-49-49;

მთავარი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში - ვახტანგ ფაცაცია, 599 49-46-79;

 

 

არქმშენინსპექციისა და ზედამხედველობის განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - რევაზ აბშილავა, 591 67-57-57;

მთავარი სპეციალისტი ზედამხედველობის საკითხებში - მერაბ წოწონავა, 593 34-09-12;

 

 

ეკონომიკის,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის, ქონების და მიწის მართვის განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - ჯულიეტა ჩოჩია, 598 25-73-25;

მთავარი სპეციალისტი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის და მიწის მართვის საკითხებში - რუსუდან მიქაძე, 595 37-57-34;

 

მთავარი სპეციალისტი  ქონების მართვის საკითხებში - ეკატერინე ნარმანია, 599 78-91-87;

მთავარი სპეციალისტი  ადგილობრივი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში - ხათუნა ჯანჯღავა, 598 51-34-04.

 

დებულება