მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

 

სამსახურის უფროსი - გიორგი შალამბერიძე, 577 55-66-50, 577 95-92-77;

 

გამგებლის თანაშემწე - მარინე ნანეიშვილი, 599 22-95-85;

 

მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში - როლანდ თოდუა, 599 20-30-04;

მთავარი სპეციალისტი საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში - თამარ ვარდია, 555 15-50-84,  577 95-92-78;

იურიდიული განყოფილების უფროსი - ნანა ზარანდია, 595 53-90-29;

 

კადრებისა და საქმეთა წარმოების განყოფილება:

 

განყოფილების უფროსი - თამილა ბურსულაია, 599 64-84-11;

მთავარი სპეციალისტი კადრებისა და საქმის წარმოების საკითხებში - ხათუნა ჯიმშელეიშვილი, 593 15-25-60;

 

დებულება