მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო სამსახური

წამყვანი სპეციალისტი - თემური ჭიღლაძე.