მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური

სამსახურის უფროსი (მთ. არქიტექტორი) - მალხაზ გოგატიშვილი;

 

წამყვანი სპეციალისტი - ბესიკ ბიჭაშვილი;

 

მთავარი სპეციალისტი - დიმიტრი გოდაბრელიძე.