მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ეკონომიკის სამსახური

სამსახურის უფროსი - ალექსანდრე მოსიაშვილი;

 

მთ. სპეციალისტი - ნინო მაჭარაშვილი;

 

წამყვანი სპეციალისტი - ირაკლი ყიფიანი;

 

მთავარი სპეციალისტი - ბადრი დეკანოიძე;

 

მთავარი სპეციალისტი ქონებისა და მიწისმართვის საკითხებში - ბორის მეცხოვრიშვილი;

 

შესყიდვების სექტორის მთ. სპეციალისტი - ნანა ლომიძე.