მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის სამსახური
სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი საქართველოს მთავრობის დავალებით კოორდინაციას უწევს რეგიონული  პოლიტიკის განხორციელებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ცალკეულ ღონისძიებებს, შესაბამისი შესაბამისი სამოქმედო ტერიტორიის განთვითრებისთვის ამზადებს რეკომენდაციებსა და წინადადებებს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ, კოორდინაციას უწევს საქართველოს მთავრობისა და სახელმწიფო უწყებების ურთიერთობას ადგილობრივი  თვითმმართველობის ორგანოებთან, კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს სახელმწიფო ზედამხედველობას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე და შესაბამის ანგარიშს წარუდგენს საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს პარლამენტს,ახორციელებს ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ  ერთეულებში მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის სახელმწიფო ზედამხედველობას, მონაწილეობს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებათა განხორციელებაში, საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით ქმნის აუცილებელ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, სამაშველო ჯგუფებს და უზრუნვეყოფს მზადყოფნას, უფლებამოსილია სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს მთავრობის სხდომებში. სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს ნიშნავს საქართველოს მთავრობა.

 

მერაბ ჭანუყვაძე

დაბადების თარიღი: 17. 11. 1982

 

განათლება:

2000-2004 წწ. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო აკადემია; პედაგოგიური ფაკულტეტი; ბაკალავრის აკადემიური ხარსიხი

სამუშაო გამოცდილება:

2011 -2013 წწ.  შპს "GT GROUP"-ის ფილიალი; დეპარტამენტის დირექტორი;

2011 -2013 წწ.  "GT MOTORS" -ის სერვისი; სერვისის ხელმძღვანელი;

2013-2014 წწ. გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის, გუბერნატორის ადმინისტრაცია; გუბერნატორის პირველი მოადგილე;

2014-2016 წწ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; გამგებელი.


ენები: ქართული, ინგლისური, რუსულიამ თანამდებობაზე დღემდე მუშაობდნენ:  • 1995 – 1997 –      მიხეილ ჭკუასელი


  • 1997 – 1998 –      ოლე გნიკოლეიშვილი


  • 1998 – 2003 –      კარლო გუჯაბიძე


  • 2003 – 2004  –     ვახტანგ გოლიაძე


  • 2004 - 2005   –     ბეჟან კალანდაძე


  • 2005 – 2006  –     ალეკოცინცაძე


  • 2006 – 2008  –     მიხეილსვიმონიშვილი


  • 2008 – 2009  –     რამაზ ნიკოლაიშვილი


  • 2009 – 2014 –  ვალერიან ჩიტაიშვილი


მხარის ადმინისტრაციული ცენტრი ქალაქი ოზურგეთი.


მისამართი:


ოზურგეთი , მერაბ კოსტავას ქუჩა #1ტელ: 8 296 7 44 64, 8 296 7 58 81