მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

დებულება  

 

სამსახურის უფროსი - გიორგი ხახალაშვილი