მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი - გულნარა ტოროშელიძე.

 

 

მთავარი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში - ლაშა კვირიკაშვილი;

მთავარი სპეციალისტი სახაზინო საკითხებში - სავლე შარიქაძე;

მთავარი სპეციალისტი საბიუჯეტო საკითხებში - მაია ალავიძე;

წამყვანი სპეციალისტი სახაზინო საკითხებში - დარეჯან მეტრეველი;

წამყვანი სპეციალისტი საბუღალტრო საკითხებში - ინგა ჭიპაშვილი;

წამყვანი სპეციალისტები ბიუჯეტის  საკითხებში - ნინო მაღლაკელიძე;

ნანა კიკნაძე.

წამყვანი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში (ხელშეკრულებით)- ზურაბ იჩქიტაძე;

 

დებულება