მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

განათლების კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

სამსახურის უფროსი - ვასილ კიკნაძე.

 

 

წამყვანი სპეციალისტი კულტურის  საკითხებში - დავით კვირიკაშვილი;

წამყვანი სპეციალისტები განათლების საკითხში - ლელა შარიქაძე; დავით ჩადუნელი;

წამყვანი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში - ნუგზარ კიკნაძე;

 

დებულება