მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დებულება 

 

სამსახურის უფროსი - გიორგი ყოჩიაშვილი, ტელ.: 577 48 77 84 / (8 356) 22 52 31;

მთავარი სპეციალისტი კულტურისა და სპორტის საკითხებში - ელისო გაურგაშვილი, ტელ.: 555 78 07 07;

მთავარი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში - ნელი გობეჯიშვილი, ტელ.: 577 95 57 91;

მთავარი სპეციალისტი განათლების საკითხებში - ნელი კოტაშვილი, ტელ.: 599 96 29 15;

სპეციალისტი კულტურისა და სპორტის საკითხებში - მანანა ყატაშვილი, ტელ.: 599 57 28 42.