მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობის სამსახურები

 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ვახტანგ ნადარეიშვილი

 

სახანძრო – სამაშველო სამსახურის უფროსი თამაზ ბენიძე

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  უფროსი გიორგი ჩაკვეტაძე

 

შიდა აუდიტისა და მონიტორიგის სამსახურის უფროსი  გია გავაშელაშვილი

 

ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი  ლევან ჩაკვეტაძე

 

არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი    კახაბერ ფანცხავა