მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

 

დებულება

 

სამსახურის უფროსი - მედეა კეკელია; მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილების უფროსი - ლელა ბაღათრიშვილი; საქმის წარმოების, კადრების, ანალიზისა და ინფორმაციის განყოფილების უფროსი - თინათინ ფეიქრიშვილი; იურიდიული განყოფილების უფროსი - ნინო აფციაური; მთავარი სპეციალისტი კადრებისა და საქმის წარმოებაში - სოფო ახმეტელი; წამყვანი სპეციალისტი ანალიზისა და ინფორმაციის საკითხებში - მაია ფურცელაძე; საერთაშორისო ფონტებთან მომუშავე სპეციალისტი - ჯულიეტა ძამუკაშვილი; მთავარი სპეციალისტი, მდივან-რეფერენტი - ნატალია ომანიძე; სპეციალისტი, მძღოლი - ვახო სარაჯიშვილი.