მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამსახურის უფროსი

ჟანი შარაშენიძე

დაიბადა 1979 წელს1996 წელს დაამთავრა ქ. ვანის №1 საჯარო სკოლა2003 წ. დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო კოოპერატიული ინსტიტუტი2004-2005 წწ. მუშაობდა ახალგაზრდობის საქმეთა ვანის რაიონული განყოფილების გამგედ.2005-2006 წწ. მუშაობდა ვანის რაიონის გამგეობის კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის წამყვან სპეციალისტად.2007-2009 წწ. მუშაობდა ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების დირექტორად2009-2010 წწ. მუშაობდა ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის უფროსად2010 წლის აგვისტოდან მუშაობს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსად.ტელ: 899 424033; 895 908574******************************************************

 

სამსახურის თანამშრომლებიმთავარი სპეციალისტი - ლელა გოგოძე     857 592077წამყვანი სპეციალისტი - მამუკა გეგიძე     858 426127უფროსი სპეციალისტი - ამირან ნამიჭეიშვილი 891 275157უფროსი სპეციალისტი - ნიკა ფოფხაძე     851 799179უფროსი სპეციალისტი - ლაშა ახვლედიანი   899 302032უფროსი სპეციალისტი - გიგა ჯანელიძე     895 908074უფროსი სპეციალისტი - მარიკა მამასახლისი  857 015225