მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დებულება  

 

 

სამსახურის უფროსი - ზაალ ბაკურაძე;

უფროსი სპეციალისტი - ნინო გოგაძე;

 

უფროსი სპეციალისტი - გულადი თევზაძე;

 

სპეციალისტი - ლელა ჩხიკვაძე.

უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში - ხათუნა სოსელია;უფროსი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში - ზაზა გიორგაძე;