მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი - რუსუდან აბჟანდაძე;

მთავარი სპეციალისტი (მთავარი ბუღალტერი) - მალხაზ კორძაძე;

მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში - მურთაზ ნიკოლეიშვილი;

წამყვანი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი აღრიცხვის საკითხებში - გაბრიელ აბრამალაძე;

წამყვანი სპეციალისტი პირველადი აღრიცხვის საკითხებში (ბუღალტრის მოადგილე) - თამარ ადეიშვლი;

წამყვანი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი აღრიცხვის საკითხში - ელენე კოპალეიშვილი;

წამყვანი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში - ეთერ გიორგაძე;

წამყვანი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში - ვანდა გიორგაძე;

სპეციალისტი - ივანე მამფორია.