თქვენ იმყოფებით: კითხვა-პასუხი
 
კითხვა-პასუხი
კითხვა : ვის აქვს საკრებულოში ნორმატიული აქტების ინიცირების უფლება?
17:01 - 19 მაისი, 2015 წ.
პასუხი: გამგებელს ან მერს, საკრებულოს წევრს, ფრაქციის თავმჯდომარეს და საკრებულოს თავმჯდომარეს, ამომრჩევლების 1 პროცენტს
ID#19
დამოწმება
Refresh Captcha