კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2010 წელი
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2010 წელი
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2014 წელი
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2017 წელი
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2010 წელი
კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2014 წელი
კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2010 წელი
კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2017 წელი
მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
2017 წელი
მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
2014 წელი
მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
2010 წელი
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
2010 წელი
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
2014 წელი
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
2017 წელი
მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახური
2010 წელი
მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახური
2017 წელი
მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახური
2014 წელი
საკრებულოს რეგლამენტი
2010 წელი
საკრებულოს რეგლამენტი
2017 წელი
საკრებულოს რეგლამენტი
2014 წელი