ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2010 წელი
ზედამხედველობის სამსახური
2014 წელი
ზედამხედველობის სამსახური
2017 წელი
ზედამხედველობის სამსახური
2010 წელი
ზედამხედველობის, ადგილობრივი მოსაკრებლების, შესყიდვების, სამეურნეო - ტექნიკური უზრუნველყოფის, სტატისტიკის, ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2010 წელი
ზედამხედველობის, ადგილობრივი მოსაკრებლების, შესყიდვების, სამეურნეო - ტექნიკური უზრუნველყოფის, სტატისტიკის, ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2017 წელი
ზედამხედველობის, ადგილობრივი მოსაკრებლების, შესყიდვების, სამეურნეო - ტექნიკური უზრუნველყოფის, სტატისტიკის, ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2014 წელი
ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისია
2010 წელი
ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და შესყიდვების სამსახური
2017 წელი
ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და შესყიდვების სამსახური
2010 წელი
ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და შესყიდვების სამსახური
2014 წელი
ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამსახური
2014 წელი
ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამსახური
2017 წელი
ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამსახური
2010 წელი
ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
2017 წელი
ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
2010 წელი
ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
2014 წელი
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2010 წელი
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2010 წელი
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2017 წელი