სახანძრო სამაშველი სამსახური
2010 წელი
სახანძრო სამაშველი სამსახური
2014 წელი
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, აგრარულ საკითხთა და ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
2010 წელი
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, აგრარულ საკითხთა და ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
2014 წელი
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, აგრარულ საკითხთა და ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
2017 წელი
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახური
2017 წელი
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახური
2014 წელი
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახური
2010 წელი
სივრცითი ტერიტორიული მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
2014 წელი
სივრცითი ტერიტორიული მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
2017 წელი
სივრცითი ტერიტორიული მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
2010 წელი
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2010 წელი
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2014 წელი
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2014 წელი
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2010 წელი
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2010 წელი
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2010 წელი
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2017 წელი
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2017 წელი
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2014 წელი