საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2014 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2010 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2017 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2014 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2017 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2010 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2017 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2010 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2010 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2010 წელი
სახანძრო - სამაშველო სამსახური
2017 წელი
სახანძრო - სამაშველო სამსახური
2014 წელი
სახანძრო - სამაშველო სამსახური
2010 წელი
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
2014 წელი
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
2017 წელი
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
2010 წელი
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
2014 წელი
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
2010 წელი
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
2017 წელი
სახანძრო სამაშველი სამსახური
2017 წელი