ადმინისტრაციული სამსახური
2010 წელი
ადმინისტრაციული სამსახური
2014 წელი
ადმინისტრაციული სამსახური
2017 წელი
არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური
2014 წელი
არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური
2017 წელი
არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური
2010 წელი
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
2010 წელი
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
2017 წელი
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
2014 წელი
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს დებულება
2010 წელი
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს დებულება
2014 წელი
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს დებულება
2017 წელი
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2017 წელი
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2014 წელი
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2014 წელი
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2017 წელი
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2010 წელი
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
2010 წელი
განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
2010 წელი
განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
2017 წელი