თქვენ იმყოფებით: ბიბლიოთეკა სტატიები

დგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში - ნიკო ორველაშვილი, დავით ლოსაბერიძე, კონსტანტინე კანდელაკი. 2001 , რუსულ ენაზე.

 

დავით ლოსაბერიძე - 2006 წლის მუნიციპალური არჩევნები და ეთნიკური უმცირესობები თვითმმართველობის ზოგადი პრინციპი

 

მუნიციპალიტეტების საზღვრების ეფექტურობა და ოპტიმიზაციის პერსპექტივები (არსებული ხედვები) - ალექსანდრე სვანიშვილი, დავით ლოსაბერიძე. 2004 წ.

 

დავით ლოსაბერიძე - დემოკრატიული აუდიტი რუსთავის მუნიციპალიტეტში

 

დავით ლოსაბერიძე - სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში

 

თვითმმართველობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაბამისობა "ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" ევროპული ქარტიასთან

 

დავით ლოსაბერიძე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული მოწყობა