თქვენ იმყოფებით: ბიბლიოთეკა სხვადასხვა
თვითმმართველი ქალაქების  ფოთი, ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი ბიუჯეტების მონიტორინგი
თვითმმართველი ქალაქების ფოთი, ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი ბიუჯეტების მონიტორინგი

გამოცემაზე მუშაობდნენ  ექსპერტები: დავით ნარმანია, ეკონომიკის დოქტორი; შოთა მურღულია, ეკონომიკის მაგისტრი; ნოდარ ხადური, ეკონომიკის დოქტორი; თეიმურაზ მურღულია, ეკონომიკის დოქტორი; ოთარ კონჯარია, ეკონომიკის მაგისტრი;

 

I VOTE

ქუჩების და გზების დაპროექტების  ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ა  I VOTE

 

ქალაქების, სოფლებისა და სხვა დასახლებული პუნქტების გარე განათების პროექტირების

ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ა   I VOTE

 

სანიღვრე სისტემების დაპროექტების  ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ა    I VOTE

 

მუნიციპალური ტრანსპორტის ტექნიკურ-ნორმატიული   ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ა I VOTE

 

ქუჩების სახელდების და ნუმერაციის ტექნიკურ-ნორმატიული  ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ა  I VOTE

 

კონსტიტუციური სამართალის სახელმძღვანელო - ავტორთა კოლექტივის ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი რედაქტორი  ავთანდილ დემეტრაშვილი თბილისი 2005  I VOTE

 

სახელმწიფო ძალაუფლების განაწილება ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეებს შორის I VOTE