ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოში
ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოში
ნაშრომში „ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოში - 2013-2014“, რომელიც მოამზადა დავით ლოსაბერიძემ, განხილულია რეფორმის წანამძღვრები და მისი მზადების ეტაპი..

I VOTE
ბეჭდვა