თქვენ იმყოფებით: ბიბლიოთეკა სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამოცემები
2014 – 2017 წლებში მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ცვლილებების შედეგი
2014 – 2017 წლებში მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ცვლილებების შედეგი

პუბლიკაციაში წარმოდგენილია სამოქალაქო კულტურის საერთშორისო ცენტრის კვლევის ანგარიში, რომლის მიზანი იყო 2014 წელს განხორციელებული ცვლილებებით  შექმნილი ახალი მუნიციპალიტეტების საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება.

სრული ვერსია

 

ბიულეტენი -
ბიულეტენი - "თვითმმართველობის დროა" # 9

ბიულეტენში გამოყენებული მასალები მომზადებულია სამოქალაქო კულტურის საერთაშორი-სო ცენტრის პროექტის - "სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის" ფარგლებში, ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველოს" მხარდაჭერით.

 

I VOTE
Local Self Goverdmen in Georgia 1991 - 2014
Local Self Goverdmen in Georgia 1991 - 2014
The development of self-governance in Georgia over 25 years of the country’s independence has been challenged with numerous complications as frequent efforts to reform the system have been translated into attempts to develop and establish diverse models of municipal systems varying over a course of the time.

Read more
ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში 1991-2014
ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში 1991-2014

საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ჩამოყალიბების პროცესი ქვეყნის დამოუკიდებლობის 25-წლიანი პერიოდის განმავლობაში რთულად მიმდინარეობს, ხშირია სისტემის რეფორმირების მცდელობები, რაც გამოიხატება სხვადასხვაპერიოდში განსხვავებული მოდელების მუნიციპალური სისტემის შექმნისა და დამკვიდრებისმცდელობებში. 

I VOTE

ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოში
ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოში
ნაშრომში „ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოში - 2013-2014“, რომელიც მოამზადა დავით ლოსაბერიძემ, განხილულია რეფორმის წანამძღვრები და მისი მზადების ეტაპი..

I VOTE
ბიულეტენი -
ბიულეტენი - "თვითმმართველობის დროა" # 8
ბიულეტენში გამოყენებული მასალები მომზადებულია სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის პროექტის - "სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის" ფარგლებში, ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველოს" მხარდაჭერით.

I VOTE
ადგილობრივი თვითმმართველობა და არჩევნები
ადგილობრივი თვითმმართველობა და არჩევნები
გამოცემა მოამზადეს:

ალექსანდრე სვანიშვილმა
დავით ლოსაბერიძემ
კონსტანტინე კანდელაკმა
კოკა კიღურაძემ

I VOTE
მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის საბიუჯეტო პროცესში
მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის საბიუჯეტო პროცესში

გამოცემა მოამზადეს: ოთარ კონჯარიამ და ლევან გოგელაშვილმა
რედაქტორები:
დავით ნარმანია
კონსტანტინე კანდელაკი

 

I VOTE

საქართველოს ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების ანგარიში(1991-2012)
საქართველოს ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების ანგარიში(1991-2012)

სარედაქციო კოლეგია: თინათინ ბოლქვაძე კონსტანტინე კანდელაკი დავით ლოსაბერიძე (მთავარი რედაქტორი) თამარ ჩიქოვანი

 

I VOTE

ბიულეტენი -
ბიულეტენი - "თვითმმართველობის დროა" # 7
ბიულეტენი გამოიცემა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის“ ფარგლებში. ბიულეტენში გაშუქებულია თვითმმართველობის რეფორმის  და ასევე მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროცესები.

I VOTE
ბიულეტენი -
ბიულეტენი - "თვითმმართველობის დროა" # 6
ბიულეტენი გამოიცემა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის“ ფარგლებში. ბიულეტენში გაშუქებულია თვითმმართველობის რეფორმის  და ასევე მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროცესები.

I VOTE
ბიულეტენი -
ბიულეტენი - "თვითმმართველობის დროა" N5
იულეტენი გამოიცემა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის“ ფარგლებში. ბიულეტენში გაშუქებულია თვითმმართველობის რეფორმის  და ასევე მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროცესები.

I VOTE
ბიულეტენი -
ბიულეტენი - "თვითმმართველობის დროა" # 4

ბიულეტენი გამოიცემა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის“ ფარგლებში. ბიულეტენში გაშუქებულია თვითმმართველობის რეფორმის  და ასევე მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროცესები.

 

I VOTE

ბიულეტენი -
ბიულეტენი - "თვითმმართველობის დროა" # 3

ბიულეტენი გამოიცემა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის“ ფარგლებში. ბიულეტენში გაშუქებულია თვითმმართველობის რეფორმის  და ასევე მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროცესები.

 

 

I VOTE

ბიულეტენი -
ბიულეტენი - "თვითმმართველობის დროა" # 2

ბიულეტენი გამოიცემა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის“ ფარგლებში. ბიულეტენში გაშუქებულია თვითმმართველობის რეფორმის  და ასევე მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროცესები.

 

 

I VOTE

ბიულეტენი -
ბიულეტენი - "თვითმმართველობის დროა" # 1

ბიულეტენი გამოიცემა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის“ ფარგლებში. ბიულეტენში გაშუქებულია თვითმმართველობის რეფორმის  და ასევე მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროცესები.

 

I VOTE