ნინო ბურჯანაძის საარჩევნო კლიპი
17 ოქტომბერი, 2013 წ.
ბეჭდვა