სერგო ჯავახიძე წინასაარჩევნო კლიპი
15 ოქტომბერი, 2013 წ.
ბეჭდვა