ნინო ბურჯანაძის წინასაარჩევნო კლიპი
14 ოქტომბერი, 2013 წ.
ბეჭდვა