ინფორმაცია ადაპტირებული უბნების და ხმის მიცემის სპეციალური კაბინების შესახებ
არჩევნების დღეს თბილისში შეიქმნება 4 მობილური ჯგუფი, ბათუმში, ქუთაისში, თელავში, ზუგდიდსა და გორში შეიქმნება 6 მობილური ჯგუფი (აქედან ორი მობილური ჯგუფი იმუშავებს ქუთაისში, ხოლო თითო-თითო გორში, ზუგდიდში, ბათუმსა და თელავში.).

მობილური ჯგუფები არჩევნების დღეს წინასწარ შედგენილი მარშუტის მიხედვით მოემსახურებიან ეტლით მოსარგებლე ან მოძრაობის შეფერხების მქონე ამომრჩეველს, მიიყვანენ საარჩევნო უბანზე, რითაც უზრუნველყოფენ არჩევნებში მათ დამოუკიდებელ მონაწილეობას.

აღნიშნული სერვისის მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიღება საზოგადოებას შეეძლება:

საინფორმაციო სოციალური რგოლის საშუალებით;
სოციალური ქსელებისა და სემიანრების მეშვეობით;
ცესკოს კონტაქტ ცენტრის საშუალებით (2-51-00-51);
კოალიციის ცხელი ხაზის საშუალებით (2-35-66-09).

მობილური ჯგუფები ბათუმში, ქუთაისში, თელავში, ზუგდიდსა და გორში, შეიქმნება პროექტის „თანაბარი საარჩევნო გარემო-პირობების ხელშეწყობა შშმ ადამიანებისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ა/ო კოალიცია ,,დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის’’ სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმების და სწავლების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის პარტნიორია - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია.

თბილისში მობილური ჯგუფები შეიქმნება პროექტის ,,საარჩევნო უფლებების დაცვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის’’ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ა/ო კოალიცია ,,დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის’’ საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ფინანსური მხარდაჭერით.

საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ინდენტიფიცირებულ საარჩევნო უბნებზე განთავსდება ხმის მიცემის სპეციალური კაბინა.

იხილეთ ადაპტირებული უბნების ჩამონათვალი

2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ინდენტიფიცირებულ საარჩევნო უბნებისბეჭდვა