სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეექვსე შუალედური ანგარიში (7-24 ოქტომბერი, 2013)

წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეხუთე შუალედური ანგარიში (8 სექტემბერი - 6 ოქტომბერი)

წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიში (20 აგვისტო - 8 სექტემბერი)

წინასაარჩევნო პერიოდის მესამე ანგარიში (5 - 20 აგვისტო)

წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში 20 ივლისი - 4 აგვისტო, 2013 წელი

წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველი ანგარიში 1 ივლისი - 19 ივლისი, 2013
ბეჭდვა