მედია პორტალი - ფარული და პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი
მედია პორტალი - ფარული და პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი
ფარული და პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2013 წლის (საპრეზიდენტო) წინასაარჩევნო პერიოდში 1 სექტემბერი- 26 ოქტომბერი

არული და პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2013 წლის (საპრეზიდენტო) წინასაარჩევნო პერიოდში - 1 – 30 სექტემბრის მონიტორინგის შედეგები
ბეჭდვა