ინფორმაცია ცესკოს მონაწილეობით გამართული სასამართლო პროცესების შესახებ
ინფორმაცია 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში ცესკოს მონაწილეობით გამართული სასამართლო პროცესების შესახებ (ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2013 წლის 1 ივლისიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით)
ბეჭდვა