ანგარიში - ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოსულ განცხადება/საჩივრებზე რეაგირებისა და სამართლებრივი შედეგების შესახებ
ანგარიში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოსულ განცხადება/საჩივრებზე რეაგირებისა და სამართლებრივი შედეგების შესახებ (2013 წლის 1 ივლისიდან-2013 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით)

ბეჭდვა